Ritmische Massage van de Rug

Ritmische Massage van de Rug

Naam MasterClass/docent

Ritmische massage van de rug, docent Dirk Broekstra


Aantal deelnemers

12 - 20 personen


Korte omschrijving

Ritmische massage is een wezenlijk andere massage dan de Klassieke of Haptische. De massage heeft bij alle handelingen de Lemniscaat als uitgangspunt. Hierdoor ontstaat een ritme tussen masseur en de cliënt en tussen de cliënt en masseur. De cliënt wordt uitgenodigd zichzelf in het ritme te ontmoeten en te ervaren waar dit wel of niet voelbaar is. Bijzondere aandacht is er voor het gebied rond de 7e halswervel en het sacrum. De massage is vooral bekend binnen de antroposofische fysiotherapie.
De ritmische massage zal worden voorgedaan, waarna in tweetallen zal worden geoefend. Voorafgaand wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van de ritmische massage en het waarom van de lemniscaatbeweging. Van de massage wordt een beschrijving met foto´s ter beschikking gesteld.

Voor wie?

(Holos) masseurs en massagetherapeuten

Waarom interessant

De Lemniscaat als symbool staat voor integratie van het stoffelijke en het niet stoffelijke. De ritmische massage heeft als uitgangspunt de uitnodiging het levensritme te ervaren en sluit daarmee
aan bij de Holos visie. Ervaren wat er op dit moment speelt in het lichaam. Voor de (Holos) masseur vormt de massage een aanvulling op de klassieke en haptische massagevormen. Voor de de (Holos) massagetherapeut vormt de massage een aanvullende techniek
bij de ondersteuning van de cliënt in zijn proces. De massage kan als zelfstandige massage worden gegeven of als inleiding op een verdere behandeling.

Datum, plaats

Dinsdag 12 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur, Holos Academie voor massagetherapie te Utrecht. 

KOSTEN EN BETALING

De kosten bedragen € 95,00 per persoon.

Het lesgeld dient voor aanvang te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL23 INGB 0005707862 ten name van Holos Academie voor massagetherapie te Utrecht.

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor deze Masterclass kan hier.

Na aanmelding voor een Master Class ontvang je van Holos een ontvangstbevestiging. Zodra bekend is of er voldoende aanmeldingen zijn om een Master Class te laten doorgaan, ontvang je van Holos een definitieve bevestiging.