Holos massagetherapeut

Holos massagetherapeut

De opleiding Holos massagetherapeut is een vierjarige beroepsopleiding op hbo-niveau. De opleiding wordt op basis van deeltijd gegeven, namelijk één dag per week.

De opleiding tot Holos massagetherapeut is bedoeld voor hen die als zelfstandig massagetherapeut een eigen praktijk willen voeren. Na het afronden van deze opleiding heeft u een diploma op hbo-niveau, beschikt u over een groot repertoire aan massagetechnieken en kunt u zich aansluiten bij Holos Netwerk.

Holos stelt zich ten doel om gekwalificeerde massagetherapeuten op te leiden die:

  • Zelfstandig de cliënt begeleiden.
  • De cliënt motiveren in het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn leven.
  • Symptomen beschouwen als waardevolle en betekenisvolle reacties van het lichaam.
  • Denken vanuit de gehele mens en daarbij rekening houden met de verschillende niveaus waarop ons leven zich afspeelt.
  • Niet de ziekte centraal stellen, maar de persoon.
  • Niet-interpreterend, niet-oordelend, niet-sturend en niet-adviserend werken.
  • De eigen grenzen kennen en weten wanneer ze moeten doorverwijzen naar een andere vorm van therapie; regulier of alternatief.
  • Zicht hebben op eigen processen.
  • Over voldoende medische kennis beschikken.