Accreditatie en beroepsverenigingen

Accreditatie en beroepsverenigingen

Holos streeft continue naar kwaliteitsverbetering en past haar programma aan waar dat nodig is. Holos staat bekend om zijn kwaliteit, degelijkheid en professionaliteit. Daarom is Holos geaccrediteerd door verschillende instanties.

CPION
De Medische Basiskennis in de opleiding tot Holos massagetherapeut is geaccrediteerd door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs) en volgens de PLATO eindtermen. Wilt u dat uw clienten straks nog in aanmerking komen voor vergoeding van zorgverzekeraars, dan dient u per 2017 een opleiding voor het vak medische basiskennis te hebben afgerond, die is erkend door CPION.  

CRKBO
Holos is ook ingeschreven in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). De opleidingen zijn hierdoor vrijgesteld van BTW. Over de cursussen berekent Holos geen BTW door aan de student. 

FONG

FONG (Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen)geeft een kwaliteitskeurmerk aan opleidingen in Natuurlijke Geneeswijze. FONG erkent de vierjarige beroepsopleiding op hbo niveau tot Holos massagetherapeut. 

NVAO

De NVAO (Nederlands- Vlaamse accreditatie organisatie) accrediteert geen enkele opleidingen binnen de complementaire gezondheidszorg. Uitsluitend studenten van NVAO geaccrediteerde opleidingen komen in aanmerking voor studiefinanciering.

UWV

Academie Holos is erkend door het UWV WERK-bedrijf en andere re-integratiebedrijven betreffende re-integratie en omscholingstrajecten. De afgelopen jaren hebben meerdere studenten, hun opleiding vergoed gekregen. Indien u denkt in aanmerking te komen voor een vergoeding, neemt u dan contact op met een werkcoach van het UWV of re-integratiebedrijf in uw regio.

RBCZ

De stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut). Alleen therapeuten op HBO-niveau worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ.  

beroepsverenigingen

Holos is geaccrediteerd door de verschillende beroepsverenigingen, waardoor de Holos massagetherapeuten na het behalen van het diploma en een toelatingsgesprek zich kunnen aansluiten bij onder andere:

  • Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT), één van de grootste beroepsverenigingen in Nederland op het gebied van natuurgeneeskunde.
  • Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) dat de belangen behartigt van aangesloten paramedisch natuurgeneeskundige therapeuten.
  • Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) die als beroepsvereniging met haar gekwalificeerde beroepsbeoefenaars tracht iets aan de Nederlandse gezondheidszorg toe te voegen, namelijk Natuurlijke Genees- en Behandelwijzen.
  • Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT)