Toetsing

Toetsing

Het toetsprogramma sluit aan bij de kerncompetenties van een Holos massagetherapeut. Inherent aan het beroep van massagetherapeut is de vaardigheid te kunnen waarnemen, voelen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces. In de loop van de opleiding gaat de student steeds meer leren vertrouwen op zijn eigen wijsheid en mag hij de therapeut worden die al in hem leeft.

Dit heeft gevolgen voor de keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de toetsvormen. Naast kennistoetsen voor de (medische) vakkennis is er een sterke keuze gemaakt voor toetsing door middel van reflectieverslagen, portfolio-assessments en praktijktoetsen die als een rode draad door de hele opleiding loopt. Een volledig toetsprgramma kunt u vinden in de studiegids.

Bij Holos hanteren we verschillende toetsvormen:

  • De kennistoets toetst op het niveau van weten (kennis) en weten hoe (inzicht) in relatie tot de beroepshandelingen.
  • Competentietoetsing is ontstaan om het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verkleinen. Een competentietoets brengt studenten in situaties die representatief zijn voor hun latere beroep en beoordeelt of een student in die situaties in staat is effectief te handelen. Competente beroepsbeoefenaren zijn in staat om alle losse stukjes kennis, vaardigheden en houding te integreren tot een competentie, resulterend in adequaat professioneel gedrag in een relevante beroepssituatie.
  • Praktijktoets, ter afsluiting van de meeste lessenseries waarin een nieuwe massagevorm is aangeleerd, doet de student een praktijktoets onder toezicht van de docent. Hierin laat de student zien dat hij de massagetechnieken beheerst en op het passende niveau een therapeutisch gesprek kan voeren met de cliënt inclusief anamnese, inleiding massage en afronding.
  • Reflectieverslag en presentatie
    Reflectieverslagen en presentaties worden met name toegepast bij vakken die gerelateerd zijn aan persoonlijke en therapeutische vorming in relatie tot de beroepspraktijk. De student laat zien welke stappen hij gezet heeft, welke probleemsituaties hij tegengekomen is, wat hij daarvan geleerd heeft en hoe hij verder gaat. Op een steeds dieper niveau reflecteert hij op zijn (beroepsmatige) ontwikkeling.
  • Portfolio-assessment
    Een portfolio is een verzameling van producten (beoordelingen, reflectieverslagen, beschrijvingen van behandelingen, etc.) waarmee een student kan aantonen de kerncompetenties van de opleiding te beheersen. Bij Holos levert de student tweemaal een portfolio in. 

Herexamen

De student mag eenmaal kosteloos herexamen doen. Als dit herexamen niet wordt gehaald moet eerst een deel van de opleiding opnieuw tegen betaling worden gevolgd om vervolgens het examen nog één keer te mogen doen