Vrijstelling Holos massagetherapeut

Vrijstelling Holos massagetherapeut

De opleiding tot Holos Massagetherapeut is inclusief HBO Medische basiskennis en het CPION diloma. Holos biedt vrijstelling voor het vak medische basiskennis (11 lesdagen) in de eerste leergang. Dit is van toepassing voor studenten, die reeds een opleiding op hbo niveau hebben genoten inclusief medische basiskennis. Voor de volgende vooropleiding is dit van toepassing:

 • Manuele Therapie;
 • Oefentherapie Cesar;
 • Oefentherapie Mensendieck;
 • Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie;
 • Fysiotherapie;
 • Verpleegkunde;
 • Verpleegkunde in de Maatschappelijke Gezondheidszorg;
 • Ergotherapie;
 • Logopedie;
 • Palliatieve-Zorg;
 • Verloskunde;
 • Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken;
 • Huidtherapie;
 • Voeding en Diëtetiek;
 • CPION geaccrediteerde opleiding.

Omdat de ervaring leert dat sommige studenten toch de lessen willen volgen bieden we u de keuze uit de volgende opties:
1. U volgt wel de lessen, maar bent vrijgesteld van het tentamen en examen. Er is geen reductie op het lesgeld van toepassing.
2. U volgt geen lessen en bent vrijgesteld voor het tentamen en examen. U ontvangt een reductie op het lesgeld van € 350,-.

Bovengenoemde opleidingen geven geen vrijstelling voor het vak Holistische geneeskunde vanaf de tweede leergang.

Therapeuten die al een opleiding medische basiskennis in of na het jaar 2005 met succes hebben gevolgd bij een ander opleidingsinstituut, hebben wel de mogelijkheid om aan te tonen dat zij de kennis paraat hebben. Dit is mogelijk bij het, nog op te richten, onafhankelijke exameninstituut. Dit Centraal Exameninstituut voor de Complementaire Zorg (CECZ) streeft ernaar dat vanaf 15 maart 2015 de eerste examens kunnen worden afgenomen. Uitsluitend op basis van een behaald examenonderdeel en bijbehorend certificaat van CECZ kan Holos vrijstelling verlenen voor onderdelen van Medische basiskennis.

Indien u een opleiding heeft afgerond voor 2005, dan is het niet mogelijk om een examen te doen bij het exameninstituut en dient u de opleiding HBO Medische basiskennis opnieuw te volgen.

Graag horen wij bij inschrijving of er gebruik gemaakt wordt van een vrijstelling en ontvangen wij graag een kopie van het diploma en de cijferlijst.