In het september 2018 bieden wij een programma Focusing aan dat specifiek gericht is op lichaamswerkers. Het heeft de erkenning van het internationale traject level 1 t/m 4 en onderscheidt zich van de algemene focuscursussen door directe uitwisseling met vakgenoten en het leren toepassen van de nieuw verworven vaardigheden in het eigen lichaamswerk. De opleiding wordt gegeven door Esther Wijs, gecertificeerd Focusingtrainer, geassisteerd door Willem van der Plas, Rebalancer. Zij hebben ruim ervaring met het toepassen van Focusing binnen lichaamsgerichte behandelingen.
Zij zijn vertrouwd met Focusing in combinatie met aanraken, masseren, ademen en bewegen. De interactie met vakgenoten en de feedback van de docenten zullen naar verwachting jouw deskundigheid bevorderen.
In deze 10-daagse opleiding leren deelnemers Focusing volgens de werkwijze van de grondlegger Eugene Gendlin. De opleiding heeft een ervaringsgericht karakter dat ondersteund wordt door een theoretisch kader.

Wat is Focusing?

Focusing is een proces van innerlijk luisteren naar wat je lijf je aanreikt met betrekking tot een vraag, keuze, onopgeloste kwestie, patroon, onbestemd gevoel, thema etc. Door zonder oordeel en zonder een richting te geven bij een lichamelijk ervaren gevoel (Felt Sense) te zijn, kunnen geïsoleerde delen weer integreren en de oorspronkelijke groeirichting (Living Forward-energy) worden hervonden. Focusing is een holistische benaderingswijze. De methode is voortgekomen als experiëntiële vorm vanuit de cliëntgerichte (Rogeriaanse) benadering.

‘Het lichaam heeft zelf een genezende kracht en slaat niet gewoonweg alleen maar oude gegevens op. Het gaat altijd om een bepaalde manier van leven, die op de een of andere manier onderbroken is. Het lichaam wil voortdurend deze oorspronkelijke manier van leven terugvinden. En als je dat een beetje de kans geeft, gebeurt dat ook. Dat is waar we werkelijk naar op zoek zijn: de energie en de manier van leven die er de hele tijd hadden moeten zijn, en niet de oorzaken waardoor het is blijven steken.’ Eugene Gendlin

Waarin onderscheidend?

Waar bewustzijn en aanraken hand in hand gaan, verdiepen veranderingsprocessen. Focusing werkt precies op deze laag. Het bevordert het opbouwen van een relatie met wat zich via het lichaam aandient, door een nauwkeurig afgestemde aanwezigheid. Het erkent de complexiteit van meerdere gevoelens die elkaar in de greep kunnen houden. Bijvoorbeeld een spontaan levendig deel, met een deel dat het in toom wil houden, en een deel met frustratie met als gevolg dat iemand geblokkeerd raakt. In het focusproces is de begeleider erop gericht de cliënt te leren om ‘bij’ de gevoelservaring te zijn zonder er mee geïdentificeerd te raken of er van weg te gaan. Hij wordt daarmee de ‘regisseur’ van zijn innerlijke wereld en dat vergroot zijn zelfvertrouwen en autonomie. Naast het opbouwen van een relatie is de perspectiefwisseling kenmerkend voor Focusing: ruimte geven aan hoe ‘iets’ van binnen voelt.