Uitgebreide visie

Uitgebreide visie

Algemeen

Massage heeft een onmiskenbaar effect op de doorstroming in ons lichaam. Door de spieren en het weefsel te kneden en op te rekken en door het strijken in de richting van het hart wordt de bloedsomloop bevorderd en gestimuleerd. De warmte die ontstaat, draagt weer bij tot een betere circulatie. Massage ontklontert, ontschilfert en afvalstoffen worden versneld afgevoerd. De verkleving van weefsels ten opzichte van elkaar wordt opgelost. De aan- en afvoer van stoffen op celniveau verloopt gemakkelijker. Dat betekent dat ook hormonale processen beter kunnen verlopen, de hele biochemische circulatie beter kan functioneren en spieren soepeler gaan werken. Omdat ons lijf gezien wordt als een eenheid, hoeft een masseur of massagetherapeut niet het gehele lichaam aan te raken om toch overal invloed op uit te oefenen. Via de verschillende systemen van het menselijk lichaam reikt de invloed tot in de verste hoeken.
 

Lichaam en geest

De kern van Holos massagetherapie is eenheid tussen lichaam en geest. Het fysieke lichaam wordt gezien als een onderdeel van een geheel waar alle veranderingen op een aantal niveaus - fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel - zich kunnen manifesteren, reflecteren en projecteren met andere woorden: de geest drukt zich uit in het lichaam.

Professionele sportmasseurs hebben als doel de bloedsomloop te stimuleren waardoor afvalstoffen versneld worden afgevoerd. De fysiotherapeut richt zich op een bepaald lichaamsgebied met als doel het wegnemen van de klacht. Therapeuten in het alternatieve circuit adviseren de cliënt hoe hij weer in balans kan komen of zijn energie weer kan laten stromen. In bovenstaande voorbeelden wordt er symptoomoplossend gewerkt en geeft de cliënt zich over aan de wijsheid van de therapeut die daardoor de taak krijgt met de juiste oplossingen en adviezen te komen. Natuurlijk is er niets tegen genezen en is het prachtig dat de cliënt van zijn klacht wordt verlost. De intentie en de werkwijze van de Holos masseur en Holos massagetherapeut zijn echter anders en bieden nieuwe perspectieven.
 

Waarschuwingssignalen

Volgens Holos zijn lichamelijke klachten geen toevallige gebreken van een kapot apparaat. Er kan een betekenis achter zitten die verband houdt met ons innerlijke leven. Vanuit dit perspectief is medische behandeling niet het enige waar ziekte om vraagt. Het zou ook wijs zijn om een symptoom bewust te voelen en te beluisteren. Welke rol speelt het symptoom in ons leven en welke raad tracht het ons te geven? Het lichaam heeft zo zijn eigen taal en er is slechts één persoon die kan ontdekken wat zijn lichaam hem te zeggen heeft. Dat bent uzelf. Door er op deze manier naar te kijken, veranderen spanningen en klachten in waarschuwingssignalen van het lichaam.
 

Zelfonderzoek en bewustwording

In de visie van Holos is massage een uitnodiging aan de cliënt om met aandacht te voelen wat er is en daar helemaal bij aanwezig te zijn. Van hieruit gezien kan de Holos massagetherapie een preventief effect hebben en gezondheidsklachten vóór zijn. Het gaat in de Holos massagetherapie niet uitsluitend om het verhelpen van de klachten maar om de integratie ervan. Ziekte en symptomen worden meer gezien als het vragen om aandacht van die aspecten van ons “zijn” die niet worden gehoord, gezien of waar we ons bewust van zijn. Om heling mogelijk te maken is het belangrijk aan al die aspecten aandacht te geven. Dus naast de therapeutische benadering die is gericht op fysieke beïnvloeding (in ons geval massagetherapie), is het belangrijk dat de cliënt inzicht krijgt in wat bij hem speelt. De cliënt wordt uitgenodigd tot zelfonderzoek en bewustwording.