Visie op onderwijs

Visie op onderwijs

Visie op leren
Praktijkvakken worden afgewisseld met medische vakken, therapeutische vorming en praktijkvoering. De combinatie van deze vakken sluit aan bij de laatste beroepscriteria en wat er van een praktiserend massagetherapeut wordt verwacht. Het is een ervaringsgerichte opleiding waar voelen centraal staat en we sluiten het cognitieve aspect niet uit. Een juist balans tussen leren, voelen en ervaren staat centraal. In die zin sluit de visie op leren dan ook naadloos aan op de Holos visie, zoals de student deze gedurende de opleiding meekrijgt. Dit houdt in dat onze student ook open staat voor zelfonderzoek, bewustwording en de verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen leerproces. De student leert te vertrouwen op zijn eigen wijsheid en mag de therapeut worden, die hij al in zich heeft.

Visie op didactiek en docentenrol
Persoonlijke ontwikkeling, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces spelen een belangrijke rol. De docenten ondersteunen het persoonlijke proces, maar verliezen het groepsproces niet uit het oog. Alle docenten zijn in staat inspirerend les te geven, zijn een expert in hun eigen vakgebied en praktiserend. Zij hebben de vrijheid om hun lessen naar eigen inzicht vorm te geven en gebruiken verschillende didactische werkvormen om hun kennis en bevlogenheid over te brengen.

Visie op klimaat
De docenten weten in samenwerking met de medewerkers een veilige sfeer te creëren, waarbij iedere student zich thuis kan voelen en waarbij we de verschillen in studenten respecteren en waarderen. De communicatie is direct, open en transparant.